ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΕΜΙΝ2 – EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK

ΕΜΙΝ2 – EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK

ΕΜΙΝ2 – EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK

H PRAKSIS, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2017-2018, υλοποιεί το πρόγραμμα «European Minimum Income Network-ΕΜΙΝ2». Το Πρόγραμμα εστιάζει στη λειτουργία ενός άτυπου Δικτύου οργανώσεων και φορέων από ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε περισσότερες από 25 χώρες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος του Προγράμματος είναι η επίτευξη συναίνεσης ως προς τη σταδιακή εφαρμογή επαρκούς και προσιτού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Προγράμματος είναι επίσης η ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή οικονομικά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχετικά θέματα.

Ο Leader του ΕΜΙΝ2 είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας (European Antipoverty Network – EAPN). Οι Key partners είναι:

• Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ETUC)
• Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία για Κοινωνική Ένταξη του Βελγίου
• Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας
• Τα Εθνικά Δίκτυα ΕΜΙΝ
• Ακαδημαϊκοί και Εμπειρογνώμονες

Οι δράσεις του Προγράμματος είναι:

• Η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Δικτύων ΕΜΙΝ
• Σύνταξη και Δημοσιοποίηση Εθνικών Αναφορών
• Σύνταξη και Δημοσιοποίηση Ευρωπαϊκής Έκθεσης
• Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών
• Σεμινάρια και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Αξιολογήσεις από ομότιμους στα θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών και υλοποίησης δράσεων, προϋπολογισμού των νοικοκυριών και Κοινωνικής Ένταξης
• Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Συνέδριου
• Το Ταξίδι του ΕΜΙΝ – ένα λεωφορείο θα ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη με στόχο την ενημέρωση, καταγραφή και διαβούλευση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στην Ελλάδα θα βρίσκεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (από 19 έως 24 Μαΐου).

H ιστοσελίδα του Προγράμματος είναι: www.emin-eu.net

 

 

Scroll to Top