ΑΡΧΙΚΗ Νέα Εμπόδια στην πρόσβαση στα φάρμακα.

Εμπόδια στην πρόσβαση στα φάρμακα.

Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται ανοιχτή συζήτηση με θέμα την πρόσβαση στα φάρμακα. Είναι μια πρωτοβουλία Ευρωβουλευτών απο S&D, ALDE, GUE/NGL, Greens/EFA. Η PRAKSIS συμμετέχει ενεργά καθώς η πρόσβαση στο σύστημα υγείας, στα υπάρχοντα φάρμακα αλλά και στα νέα καινοτόμα φάρμακα είναι προτεραιότητα και θα πρέπει να ισχύει για όσους τα έχουν ανάγκη. Μαζί μας η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι ΓτΚ, η EATG, η UAEM, η EPHA, η AIDES και άλλες σημαντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Χτες συμμετείχαμε σε συνάντηση με τις παραπάνω οργανώσεις με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των δυσκολιών πρόσβασης αλλά και προτεινόμενους τρόπους για λύσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

IMG 20141111 191512

Scroll to Top