ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Scroll to Top