ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΣΤΕΓΗ PLUS +)» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΣΤΕΓΗ PLUS +)» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΣΤΕΓΗ PLUS  +)» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

Αθήνα, Πέμπτη 13 Μαρτίου  2014

 

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμών αιτούντων άσυλο (ΣΤΕΓΗ PLUS +) στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» η PRAKSIS και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα για την στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που αιτούνται άσυλο (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ).

 Στην Αθήνα λειτουργεί από τις 9 Ιανουαρίου 2014 Κέντρο Φιλοξενίας που παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε σαράντα (40) ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα Κέντρο Φιλοξενίας γιατριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και σαράντα (40)  άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αιτούντων άσυλο.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, ασφάλεια)
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη
  • Νομική συνδρομή
  • Ιατρονοσηλευτική φροντίδα
  • Υπηρεσίες διερμηνείας / διαμεσολάβησης
  • Υπηρεσίες συνοδείας
  • Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής
  • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας
  • Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας για ενηλίκους

Τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας  στην Αθήνα έχει αναλάβει η PRAKSIS σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (υπεύθυνο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενουμένων). Στην Πάτρα, η PRAKSIS υλοποιεί τις δράσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντων άσυλο και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τις αντίστοιχες δράσεις για τις ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο.

Η PRAKSIS, έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας. Τα προγράμματα τηςPRAKSIS προσφέρουν υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε συνάνθρωπό μας που βιώνει κοινωνικό ή και οικονομικό αποκλεισμό και στερείται τα βασικά αγαθά, ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική, θρησκευτική κατεύθυνση και σεξουαλικό προσανατολισμό όπως: Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, άπορους Έλληνες, άστεγους, ανασφάλιστους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του δρόμου, Ρομά, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οροθετικούς (HIV/AIDS), πάσχοντες από Ηπατίτιδα Cκαι Β, MSM (menhavingsexwithmen), κρατούμενους και αποφυλακισμένους. Βασικές υπηρεσίες που παρέχει η PRAKSIS στους παραπάνω πληθυσμούς μέσα από τα προγράμματά της είναι: Άμεση και δωρεάν Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική, στέγαση, παρεμβάσεις δημόσιας υγείας (Κινητές Ιατρικές Μονάδες), δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα C και Β, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κ.α.) καθώς δημιουργεί και εκστρατείες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση.  Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού.    Στην Ελλάδα, το έργο του Ε.Ε.Σ., το οποίο είναι πολυδιάστατο (κοινωνική πρόνοια, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, διάδοση των αρχών Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, προσέλκυση νέων για την προώθηση μέσω του εθελοντισμού των θεμελιωδών αρχών και ανθρωπιστικών αξιών του Κινήματος κλπ) υλοποιείται σε 83 Περιφερειακά Τμήματα και Επιτροπές.

        Το Πρόγραμμα (SOAM) «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό  πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» βασίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ των Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και της Ελλάδος την 1η Νοεμβρίου 2011. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ , Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM. Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των ευάλωτων πληθυσμών μέσω της αύξησης των θέσεων υποδοχής αλλά και της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.                                                                                                                 

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες:

Μαργαρίτα Πετρόγγονα

PRAKSIS Press Officer

Τηλ. 210 5205200 , 6934693215, Email: presspraksis@gmail.com

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕIO PDF

 

 

Scroll to Top