ΑΡΧΙΚΗ Νέα Εξελίξεις στο πρόγραμμα “Ανάπτυξη και Δημοκρατία”

Εξελίξεις στο πρόγραμμα “Ανάπτυξη και Δημοκρατία”

Η Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο που συγκεντρώνει και προωθεί τη δουλειά των ΜΚΟ που ασχολούνται με θέμα αναπτυξιακά, δηλαδή με παρεμβάσεις που γίνονται έξω από την Ε.Ε. στον λεγόμενο αναπτυσσόμενο κόσμο. Όλο το 2014 η Πλατφόρμα τρέχει με αφορμή το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, ένα πρόγραμμα με τον τίτλο “Ανάπτυξη και Δημοκρατία”. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε την ημερίδα στις 13 Ιουνίου με θέμα τις καλές πρακτικές παρεμβάσεων και συνεργασίας κράτους και κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας η PRAKSIS, ως μέλος της Πλατφόρμας διοργάνωσε workshop με θέμα υγεία και μετανάστευση και ετοιμάζεται μέσα στους επόμενους μήνες να κυκλοφορήσει ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών με περιπτώσεις δράσεων που ενδυναμώνουν αυτή τη συνεργασία.

Στο ίδιο πλαίσιο προγράμματος “Ανάπτυξη και Δημοκρατία” μπορείτε να δείτε το βίντεο που δημιούργησε η ActionAid και αναφέρεται σε ιστορίες μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα, τα όσα περνούν μέχρι να φτάσουν σε πιο ασφαλές έδαφος και τελικά αν το ελληνικό έδαφος είναι πράγματι ασφαλές.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη εδώ.

Scroll to Top