ΑΡΧΙΚΗ Νέα Επίσκεψη του συντονιστή Νομικών Υπηρεσιών της PRAKSIS, στους δύο κύριους χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ

Επίσκεψη του συντονιστή Νομικών Υπηρεσιών της PRAKSIS, στους δύο κύριους χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την έγκαιρη και ουσιαστική προστασία και υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων από την PRAKSIS και την SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, πραγματοποιήθηκε στις 13.και 14.12.2015 επίσκεψη του συντονιστή των νομικών υπηρεσιών της PRAKSIS, Δημήτρη Βαραδίνη, στους δύο κύριους χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ.

 

Στους χώρους αυτούς, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό προσφέρει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά που βρίσκονται εκεί, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των αναγκών τους και την ενεργοποίηση υπηρεσιών διασύνδεσης με στόχο την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έγκαιρο εντοπισμό των ανηλίκων και, σε περιπτώσεις ευαλωτότητας, τη φιλοξενία τους στη δομή βραχείας διαμονής (transit) που λειτουργούμε στο νησί. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης και με τον Διοικητή του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής με σκοπό τη εγγύτερη συνεργασία προς όφελος των παιδιών.

Scroll to Top