ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Επιστολή στον Πρωθυπουργό για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά

Επιστολή στον Πρωθυπουργό για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά

Κατόπιν της αλληλογραφίας που είχαμε με την Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά (δείτε εδώ προηγούμενη ανάρτηση) οι έξη (6) ΜΚΟ που συνεργαζόμαστε στην οριζόντια πλατφόρμα για τα Ναρκωτικά απευθύναμε σήμερα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, που είναι από το Νόμο αρμόδιος για τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία θα εγκρίνει στη συνέχεια το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2014-2016.

Βασικό μας αίτημα είναι να δοθεί χρόνος διαβούλευσης του Σχεδίου με την Κοινωνία των Πολιτών και άλλους φορείς που έχουν γνώση και εξειδίκευση με το αντικείμενο και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην επιτροπή που επεξεργάστηκε το Εθνικό Σχέδιο. Παράλληλα αιτούμαστε την αντιπροσώπευση της Κοινωνίας των Πολιτών στην επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με τροποποποίηση του υπάρχοντος νόμου.
Δείτε όλο το περιεχόμενο της επιστολής μας εδώ.

Η επιστολή μας στον Πρωθυπουργό, είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της Εθνικής Συντονίστριας, η οποία τέσσερις μέρες μετά έθεσε το προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου σε στοχευμένη διαβούλευση (κρατικοί φορείς, μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών) ζητώντας να της υποβληθούν σχόλια μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2014. 

Scroll to Top