ΑΡΧΙΚΗ Νέα Επιστολή 6 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προς την Υφυπουργό Υγείας, κυρία Ζέττα Μακρή

Επιστολή 6 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προς την Υφυπουργό Υγείας, κυρία Ζέττα Μακρή

 

                 

Προς: Υφυπουργό Υγείας, κα Ζέττα Μακρή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                        Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

                        Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής, κ. Σύρρο

                        Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, κα Παναγιωτίδη

Θέμα: Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014

Αγαπητή κα Υφυπουργέ,

οι παρακάτω υπογράφουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) επιθυμούμε να χαιρετίσουμε την κίνησή σας να υπογράψετε το “Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίαςHIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα”. Θεωρούμε σε αρχικό επίπεδο ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, αν και ήρθε λίγο καθυστερημένα, βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, καθώς κανένας φορέας και καμία ΜΚΟ, παρά τις πρόσφατες ενθαρρυντικές ενδείξεις της επιδημιολογικης επιτήρησης, δεν μπορεί ακόμα να μιλήσει για αναχαίτιση της επιδημίας του HIV/AIDS μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ).

Είναι χαρά μας να διαπιστώνουμε ότι μεγάλος αριθμός των προτάσεων που συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση που σας κατέθεσε η Επιτροπή τον Αύγουστο του 2013 (και στην οποία οι περισσότεροι φορείς από εμάς συμμετείχαμε) έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν Σχέδιο Δράσης. Οφείλουμε ωστόσω να επισημάνουμε τα εξής:

α) Παρατηρούμε ότι οι προς υλοποίηση στόχοι είναι ασαφείς, πράγμα που τους καθιστά και μη μετρήσιμους στην αξιολόγηση. Για παράδειγμα στη σελ. 4 που αναφέρονται οι επιμέρους στόχοι του Σχεδίου Δράσης χρειάζεται να περιγραφούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε στη συνέχεια να διευκολυνθεί και ο σχεδιασμός της παρέμβασης αλλά και η αξιολόγηση της.

β) Στο κείμενο δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων που δεν είναι σε εξέλιξη από τις ΜΚΟ ή τους κρατικούς φορείς. Για παράδειγμα είναι ασαφές το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σημαντικής και καινοτόμου δράσης που αφορά στην τοποθέτηση κουτιών διανομής/ανταλλαγής στο κέντρο της Αθήνας.

γ) Το κείμενο δεν συνοδεύεται από προϋπολογισμό για όσες δράσεις εισηγηθηκαμε να υποστηριχτούν και βλέπουμε να συμπεριλαμβάνονται αλλά ούτε για όσες δράσεις θα γίνουν για πρώτη φορά και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι σαφής ούτε ο καθορισμός των υπευθύνων που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους. Σας επισυνάπτουμε το τελευταίο κείμενο της επιτροπής, όπου υπήρχε συγκεκριμένος πίνακας με τα κόστη των παρεμβάσεων που είναι καλυμμένα από προγράμματα και με όσα χρειάζονται υποστήριξη από το Υπουργείο Υγείας.

δ) Το Σχέδιο Δράσης δίνει μεγάλο μέρος του συντονισμού αλλά και τη συγκέντρωση πληροφοριών για τους ΧΕΝ στο ΚΕΕΛΠΝΟ, φορέα με τον οποίο αρκετές από τις ΜΚΟ που υπογράφουμε αυτό το κείμενο έχουμε σαφή ζητήματα (αλλά και νομικές εκκρεμμότητες) που προέκυψαν από τη στάση του κατά τις επιχειρήσεις υποχρεωτικών εξετάσεων HIV και παραβίασης απορρήτου, στις οποίες κλήθηκε να υποβάλει τον ίδιο ακριβώς πληθυσμό για τον οποίο δημιουργείται σήμερα αυτό το Σχέδιο. Μάλιστα αυτό συμβαίνει ενόσω εκκρεμεί ακόμα από το Υπουργείο Υγείας η αντικατάσταση της υγειονομικής διάταξης 39α και η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων. Χρειάζεται επομένως να γίνουν οι σωστές κινήσεις από πλευράς Υπουργείου Υγείας που θα διασφαλίσουν την αποφυγή λαθών στο μέλλον. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι άλλες από την αντικατάσταση της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης και της τροποποίησης των νόμων, με βάση την τελευταία εισήγηση της συσταθείσας επιτροπής τον Ιούνιο του 2013.

ε) Επιθυμούμε να παρατηρήσουμε και να σας καλέσουμε να πιέσετε με τη σειρά σας τη διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ να τηρεί περισσότερο τους κανόνες διαφάνειας και να δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του ετήσιες αναφορές δράσεων και κυρίως τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς.

Ως εκ τούτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σε αρχικό επίπεδο έχουμε αποφασίσει να συμμετέχουμε στην επιτροπή που θα συντονίσει την υλοποίηση του Σχεδίου, ορίζοντας 2 εκπροσώπους όπως μας έχει ζητηθεί. Παρόλα αυτά  αν οι αλλαγές που προτείνουμε δεν γίνουν αποδεκτές, διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες για το αν ο συντονισμός αλλά και το ίδιο το Σχέδιο Δράσης θα πετύχουν την αποφυγή των σοβαρών λαθών του παρελθόντος.

Με εκτίμηση.

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ – PRAKSIS – Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ – Εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

 

Scroll to Top