ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Ζητούνται οικονομικές προσφορές για εξοπλισμό

Ζητούνται οικονομικές προσφορές για εξοπλισμό

Ζητούνται οικονομικές προσφορές για εξοπλισμό στο πλαίσιο της πράξης: 

«Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου»

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

1. Ψυγείο βαθέως ψύξης (-70 οC) για φύλαξη δειγμάτων αίματος

Περιλαμβάνει την προμήθεια Ιατρικού Ψυγείου για φύλαξη δειγμάτων αίματος βαθέας ψύξεως -70oC έως -90o C, χωρητικότητας 80-140 λίτρων.

 

2. Τηλεφωνικό κέντρο για την λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής

Αφορά την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για παροχή ιατρικής συμβουλής σε θέματα HIV λοίμωξης & ΣΜΝ για άτομα των πληθυσμιακών ομάδων. Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι ψηφιακό με δυνατότητα υποστήριξης εκτός από γραμμές πόλης και τηλεφωνικές γραμμές μέσω διαδικτύου, ταυτόχρονης δυνατότητας εξυπηρέτησης 2-4 γραμμών (ISDN/BRI/ADSL), 10-20 κλήσεων σε αναμονή, 2-4 εσωτερικών γραμμών. Σειριακή θύρα επικοινωνιών με δυνατότητα καταγραφής κλήσεων (5-15 ωρών) και δυνατότητα προγραμματισμού ή τηλεπρογραμματισμού (SMDR/PCMMC).

Επικοινωνία:

Μουδάτσου Μαρία, Υπεύθυνη Πράξης

Τηλέφωνο 210 520 5200

Scroll to Top