ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Η θέση 13 οργανώσεων της καμπάνιας για το άσυλο με αφορμή την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό

Η θέση 13 οργανώσεων της καμπάνιας για το άσυλο με αφορμή την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό

Η θέση 13 οργανώσεων της καμπάνιας για το άσυλο με αφορμή την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό

Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο επισημαίνει ότι μια Σύνοδος Κορυφής που συγκαλείται για τη διαμόρφωση μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής στο προσφυγικό ζήτημα, όταν απαξιώνει τη βασική παράμετρο της προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων και νομιμοποιεί πολιτικές ενάντια στο διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το άσυλο αναζητώντας συναίνεση σε μέτρα σκλήρυνσης και καταστολής, είναι αποτυχημένη και επικίνδυνη, καθώς οι γραμμές που χαράζει θέτουν σε κίνδυνο όσα κατάκτησε η Ευρώπη, μέσα από μια επίπονη πορεία στον τομέα του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του θεσμού του ασύλου.

https://asylum-campaign.blogspot.com/2018/07/09072018.html

Scroll to Top