ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για υλοποίηση προγραμμάτων εκτός Αθηνών

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για υλοποίηση προγραμμάτων εκτός Αθηνών

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για υλοποίηση προγραμμάτων εκτός Αθηνών με τις κάτωθι επαγγελματικές ειδικότητες και απαραίτητα προσόντα:

  • Ιατρός – Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)
  • Παιδίατρος – Παιδιατρική Ειδικότητα, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Επιθυμητή η κλινική εμπειρία
  • Νοσηλευτής – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία
  • Κοινωνικός Λειτουργός – Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Ψυχολόγος – Πτυχίο Ψυχολογίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Νομικός – Πτυχίο Νομικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Κοινωνικός Επιστήμονας/Πολιτικός Επιστήμονας – Πτυχίο Κοινωνικών/Πολιτικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Διοικητικός – Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Βοηθητικό Προσωπικό –Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
Δεξιότητες οργάνωσης και επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικής Επιστολής στο d.vallianatou@praksis.gr

Scroll to Top