ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Ιατρούς για για την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Ιατρούς για για την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Ιατρούς για για την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Απαραίτητα προσόντα: Ιατρός– Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλείστε όπως σημειώσετε τον κωδικό θέσης «ΙΑΤΡΟΣ».

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 15/08/2016 στο hr@praksis.gr

Scroll to Top