ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Ιατρούς και Νοσηλευτές στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στα κινητά κλιμάκια Πρώτης Υποδοχής στην Κω και στη Χίο

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Ιατρούς και Νοσηλευτές στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στα κινητά κλιμάκια Πρώτης Υποδοχής στην Κω και στη Χίο

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑ ΧΙΟΣ: Ιατρός– Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟ ΧΙΟΣ: Νοσηλευτής – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑ ΚΩΣ: Ιατρός– Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟ ΚΩΣ: Νοσηλευτής – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή παρανοήσεων παρακαλείστε όπως να μην αγνοηθούν οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλει υποψηφιότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 15/04/2016 προς: Μαργαρίτα Τζαβάρα, m.tzavara@praksis.gr

Scroll to Top