ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες για την υποστήριξη του νεοεισερχόμενου πληθυσμού και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα “EMERGENCY SUPPORT IN EIDOMENI”

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες για την υποστήριξη του νεοεισερχόμενου πληθυσμού και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα “EMERGENCY SUPPORT IN EIDOMENI”

Συγκεκριμένα:

• ΚΩΔΙΚΟΣ DOC_EID: Ιατρός. Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

• ΚΩΔΙΚΟΣ DRIV_EID: Οδηγός. Δίπλωμα οδήγησης Β/Γ κατηγορίας.

• ΚΩΔΙΚΟΣ FIELD_EID: Προσωπικό Πεδίου. Επιθυμητά προσόντα: χρήση Υ/Η, Αγγλικά. Επιθυμητή δυνατότητα κατοικίας κοντά στην περιοχή της Ειδομένης.

• ΚΩΔΙΚΟΣ INTERP_EID. Διερμηνείς. Άριστη γνώση της Ελληνικής, Αραβικής ή/και Περσικής γλώσσας. Επιθυμητή πρότερη εμπειρία και εκπαίδευση σε πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμηνεία.

• ΚΩΔΙΚΟΣ SOC_EID. Κοινωνικοί Επιστήμονες: Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

• ΚΩΔΙΚΟΣ STOCK_EID. Αποθηκάριοι. Επιθυμητά προσόντα: χρήση Υ/Η, Αγγλικά.

• ΚΩΔΙΚΟΣ NU_EID: Νοσηλευτής. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε όπως σημειώσετε τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ της θέσης που σας ενδιαφέρει κατά την αποστολή του βιογραφικού σας. Αποστολή βιογραφικού στο info@praksis.gr έως 30/09/2015.

Scroll to Top