ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες για την υποστήριξη του νεοεισερχόμενου πληθυσμού και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα “EMERGENCY TEMPORARY ACCOMMODATION FOR UNACCOMPANIED MINORS IN KOS ISLAND”

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες για την υποστήριξη του νεοεισερχόμενου πληθυσμού και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα “EMERGENCY TEMPORARY ACCOMMODATION FOR UNACCOMPANIED MINORS IN KOS ISLAND”

Συγκεκριμένα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕ_ ΚΩΣ. Κοινωνικούς Επιστήμονες: Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚ_ ΚΩΣ. Δικηγόρος. Πτυχίο Νομικών επιστημών, Άδεια ασκησεως επαγγέλματος, εγγραφή σε Δικηγορικό σύλλογο, επιθυμητή εμπειρία σε προσφυγικό Δίκαιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΥ_ ΚΩΣ. Φύλακες: Επιθυμητά προσόντα: χρήση Υ/Η, Αγγλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΡΜ_ ΚΩΣ. Διερμηνείς (Αραβική ή/και Περσική γλώσσα): Επιθυμητή πρότερη εμπειρία και εκπαίδευση σε πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμηνεία.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε όπως σημειώσετε τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ της θέσης που σας ενδιαφέρει κατά την αποστολή του βιογραφικού σας. Αποστολή βιογραφικού στο info@praksis.gr έως 30/10/2015.

Scroll to Top