ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες για την υποστήριξη του νεοεισερχομενου πληθυσμού και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα “RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες για την υποστήριξη του νεοεισερχομενου πληθυσμού και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα “RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα:

• ΚΩΔΙΚΟΣ HR M_Αθήνα. Human Resources Manager: Πτυχίο Οικονομικών/ Διοίκησης ή Κοινωνικών επιστημών με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον συντονισμό projects και την διαχείριση προσωπικού.

• ΚΩΔΙΚΟΣ FIN M_Αθήνα. Financial Manager: Πτυχίο Διοίκησης/Οικονομικών επιστημών με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οικονομική και διοικητική διαχείριση projects.

• ΚΩΔΙΚΟΣ ADMIN. Administrative staff: Πτυχίο Διοίκησης/Οικονομικών επιστημών. Επιθυμητή εμπειρία σε διοικητική διαχείριση projects.

• ΚΩΔΙΚΟΣ ACC_Αθήνα. Accounting staff: Πτυχίο λογιστικής ή/και εμπειρία σε λογιστήριο.

• ΚΩΔΙΚΟΣ ACCOM. Accommodation supervisor: Επιθυμητά προσόντα: χρήση Υ/Η, Αγγλικά, ευελιξία μετακίνησης.

• ΚΩΔΙΚΟΣ INTERP. Interpreters. Άριστη γνώση της Ελληνικής, Αραβικής ή/και Περσικής γλώσσας. Επιθυμητή πρότερη εμπειρία και εκπαίδευση σε πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμηνεία.

• ΚΩΔΙΚΟΣ SOC. Social Scientists: Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

 • ΚΩΔΙΚΟΣ ACCFP_Αθήνα. Accompaniment Focal Point. Επιθυμητό πτυχίο κοινωνικών επιστημών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε όπως σημειώσετε τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ της θέσης που σας ενδιαφέρει κατά την αποστολή του βιογραφικού σας. Αποστολή βιογραφικού έως 17/01/2016 στο info@praksis.gr

Scroll to Top