ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες στο πλαίσιο του προγράμματος «Επείγουσα Προσωρινή Φιλοξενία» στη Σάμο

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες στο πλαίσιο του προγράμματος «Επείγουσα Προσωρινή Φιλοξενία» στη Σάμο

  • ·ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕ_ΕΠΕΙΓ ΣΑΜΟΣ. Κοινωνικούς Επιστήμονες: Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον (Job Description)

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΡΜ_ ΕΠΕΙΓ ΣΑΜΟΣ. Διερμηνέα (Περσική γλώσσα): Επιθυμητή πρότερη εμπειρία και εκπαίδευση σε πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμηνεία. (Job Description)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή παρανοήσεων παρακαλείστε όπως να μην αγνοηθούν οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλει υποψηφιότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 31/03/2016 προς: Μαργαρίτα Τζαβάρα, m.tzavara@praksis.gr

Scroll to Top