ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στο Κινητό Κλιμάκιο Πρώτης Υποδοχής στο νησί της Κω»

Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στο Κινητό Κλιμάκιο Πρώτης Υποδοχής στο νησί της Κω»

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟ_ΚΩΣ: Νοσηλευτής – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑ_ΚΩΣ: Ιατρός– Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕ_ΚΩΣ: Κοινωνικος Επιστήμονας: Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥ_ΚΩΣ: Ψυχολόγος: Πτυχίο Ψυχολογίας, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚ_ ΚΩΣ: Διοικητικός: Πτυχίο Διοίκησης ή Οικονομικών επιστημών, επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή παρανοήσεων παρακαλείστε όπως να μην αγνοηθούν οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλει υποψηφιότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 31/03/2016 προς: Μαργαρίτα Τζαβάρα,m.tzavara@praksis.gr

Scroll to Top