ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ζητεί κοινωνικό επιστήμονα & εργασιακό σύμβουλο για το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, Δράση Κοινωνική Κατοικία, στην Θεσσαλονίκη

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ζητεί κοινωνικό επιστήμονα & εργασιακό σύμβουλο για το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, Δράση Κοινωνική Κατοικία, στην Θεσσαλονίκη

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ζητεί κοινωνικό επιστήμονα & εργασιακό σύμβουλο για το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, Δράση Κοινωνική Κατοικία, στην Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο d.vallianatou@praksis.gr .

Scroll to Top