ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η Praksis αναζητά έναν κοινωνικό επιστήμονα για πλήρη απασχόληση σε θέση Project Coordinator στη Θεσσαλονίκη

Η Praksis αναζητά έναν κοινωνικό επιστήμονα για πλήρη απασχόληση σε θέση Project Coordinator στη Θεσσαλονίκη

Η θέση αφορά το πρόγραμμα του Κινητού Σχολείου (Mobile School), ένα πρόγραμμα μη τυπικής μάθησης για παιδιά στο δρόμο. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Θεσσαλονίκη από το 2009 και υποστηρίζει κατά κύριο λόγο πληθυσμούς Ρομά και προσφυγικούς.

Τα βασικά καθήκοντα του/της Συντονιστή/-στριας του Κινητού Σχολείου περιλαμβάνουν:

• Δημιουργία, εκπαίδευση και συντονισμό μίας ομάδας εθελοντών εκπαιδευτών
• Πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε παιδιά στο δρόμου
• Πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε σχολεία
• Υποστήριξη γραφείου του προγράμματος
• Εκπροσώπηση οργάνωσης σε εκδηλώσεις σχετικές με το πρόγραμμα
• Συντονισμός δράσεων ευαισθητοποίησης για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα (Παγκόσμια Ημέρα για τα παιδιά στο δρόμο κ.α.)

 

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

o Σπουδές σε αντικείμενο κοινωνικών επιστημών (Ψυχολογία, Κοινωνικός Λειτουργός) ή παιδαγωγικής.
o Πολύ αναπτυγμένη γνώση αγγλικών, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο
o Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
o Πολύ καλή χρήση Η/Υ (MS Office)
o Μεταπτυχιακές σπουδές και προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο είναι επιθυμητές.

 

Μερικές από τις δεξιότητες που χρειάζονται στον/στην Συντονιστή/Συντονίστρια είναι:

• Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, τόσο για τη συνεργασία με το έμμισθο προσωπικό, όσο και με τα μέλη της ομάδας του.
• Καλές οργανωτικές δεξιότητες
• Διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων
• Καλή επικοινωνία με παιδιά και ανθρώπους διαφορετικού πολιτισμικού και κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 22/05/2017 στο hr@praksis.gr αναγράφοντας στο πεδίο του θέματος «Mobile School/ΘΕΣ»

Scroll to Top