ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π) στην Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π) στην Θεσσαλονίκη

 

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη

Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)» στην Θεσσαλονίκη

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε πλαίσια προστασίας ανηλίκων
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού ομάδων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Επιθυμητά:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
 • Γνώση Γαλλικών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
 • Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

Γενικά Προσόντα

 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα στο συντονισμό συναντήσεων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Υπομονή
 • Διάθεση για εργασία
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ο Συντονιστής καλείται να:

 • Συντονίζει, να καθοδηγεί και να εποπτεύει το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία τους.
 • Εποπτεύει τη συνολική λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας, τις συνθήκες διαβίωσης των ασυνόδευτων ανήλικων και να φροντίζει για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της δομής.
 • Είναι διαθέσιμος για κάθε έκτακτη συμμετοχή σε επείγουσες παρεμβάσεις
 • Πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις για την παρακολούθηση των φιλοξενούμενων και τη διερεύνηση των αναγκών τους.
 • Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για την εισαγωγή, διαμονή στη δομή και αποχώρηση των φιλοξενούμενων από αυτή.
 • Εποπτεύει τις διοικητικές εργασίες της Δομής.
 • Εκπονεί μηναίο πρόγραμμα με τις βάρδιες του προσωπικού και να εποπτεύει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο ή και ημερήσιο σε περιπτώσεις διενέργειας έκτακτων δραστηριοτήτων.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,
 • Επικοινωνεί με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου.
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 01/03/2018 προς: e.maniatakou@praksis .gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Scroll to Top