ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η PRAKSIS αναζητά Διερμηνέα Σορανί στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS αναζητά Διερμηνέα Σορανί στη Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά Διερμηνέα Σορανί στη Θεσσαλονίκη.

 Πιο αναλυτικά : (βλέπε επισυναπτόμενο)

Scroll to Top