ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η PRAKSIS αναζητά Νοσηλευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Η PRAKSIS αναζητά Νοσηλευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά Νοσηλευτές (κωδικος: ΝΟ-Α) και Κοινωνικούς Λειτουργούς (κωδικός: ΚΟΙΝ.Λ-Α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Νοσηλευτη: Απόφοιτος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής ή Δ.Ε εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού: Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλείστε όπως σημειώσετε τον κωδικό θέσης που αναγράφεται δίπλα απο τη θέση.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 31/10/2018 στο hr@praksis.gr

 

Scroll to Top