ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες

 

logo praksis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία υφιστάμενων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, και λαμβάνοντας υπόψη, την υπ. αριθμ. Α.Π. 923 από 01/08/2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5009749» προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

 

Δείτε αναλυτικά 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – 15/9/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Scroll to Top