ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή/τριας στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα  LION (LOcal Alliance for INtegration).

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή/τριας στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα  LION (LOcal Alliance for INtegration).

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή/τριας στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα  LION (LOcal Alliance for INtegration).

Στα καθήκοντα του/της Συντονιστή/τριας περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση και συντονισμός δράσεων
 • Συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη των στελεχών
 • Σχεδιασμός και αναπροσαρμογή εργαλείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος
 • Εκπροσώπηση του φορέα σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις και τον Τύπο
 • Εξασφάλιση διατήρησης κοινής φιλοσοφίας λειτουργίας / Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας
 • Διασύνδεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Διοικητική οργάνωση, σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων
 • Εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης (έγκαιρη κατάθεση αναφορών)
 • Συνεργασία με τον Τοπικό Συντονιστή
 • Συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή και τους λοιπούς εταίρους

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέσεις υποστήριξης προσφυγικού πληθυσμού
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού ομάδων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
 • Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

Γενικά Προσόντα

     • Δεξιότητες επικοινωνίας
     • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
     • Ευχέρεια σε εισηγήσεις, παρουσιάσεις, συντονισμό διαβουλεύσεων
     • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
     • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 16/01/2019 προς:e.maniatakou@praksis.gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό: ΣΥΝΤ-LION

Scroll to Top