ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Επαγγελματία Υγείας στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Επαγγελματία Υγείας στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Επαγγελματία Υγείας στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS, αναζητά να προσλάβει έναν συνεργάτη, Επαγγελματία Υγείας, για την κάλυψη θέσης εργασίας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του προγράμματος «REACT» (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki).

Η PRAKSIS, ως εταίρος του«REACT», έχει αναλάβει μέρος του Προγράμματος που αφορά την συνολική διαχείριση του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων σχετικά με ζητήματα Υγείας/Δημόσιας Υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος .

Στα καθήκοντα του/της περιλαμβάνονται:

 • Συμμετοχή/συμβολή στις ενημερωτικές καμπάνιες αναφορικά με θέματα Δημόσιας Υγείας.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση ατομικών, ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων με τους ωφελούμενους του Προγράμματος.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων και συνεργασιών με συναφείς φορείς.
 • Συμμετοχή στην διασύνδεση με οργανώσεις/ φορείς/ υπηρεσίες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εξατομικευμένου Πλάνου Δράσης βάσει των αναγκών σε θέματα υγείας των ωφελούμενων του Προγράμματος.
 • Συμμετοχή στην πρώτη υποδοχή των ωφελούμενων, που αφορά την καταγραφή/λήψη αιτημάτων σχετικά με θέματα υγείας, μετά την είσοδό τους στο Πρόγραμμα
 • Διαχείριση/ παρακολούθηση των αιτημάτων/καταγεγραμμένων αναγκών υγείας – άμεση διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας
 • Συμβολή στην διερεύνηση/καταγραφή και εύρεση λύσεων σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην Υγεία και το Φάρμακο.
 • Συνεργασία με δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπών οργανώσεων αναφορικά με την γενικότερη υποστήριξη του ωφελούμενου πληθυσμού  αλλά και σε ζητήματα πρόσβασης.
 • Συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση αναγκών και υλοποίηση δράσεων κατά περίπτωση.
 • Συμβολή στην εφαρμογή και παρακολούθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του προγράμματος βάσει των Δεικτών Υλοποίησης.
 • Συμμετοχή στη διατήρηση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμός του επιμέρους ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου του Προγράμματος/ Υπηρεσίας.
 • Συμβολή στη σύνταξη αναφορών απολογισμού δράσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος.
 • Τήρηση των διαδικασιών επικοινωνίας με εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις Ομάδων Εργασίας.
 • Άμεση και επαγγελματική συνεργασία με διερμηνείς του Προγράμματος.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του Προγράμματος.
 • Άμεση συνεργασία με τον Συντονιστή/Διαχειριστή του υπό-Προγράμματος.

 • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
 • – Αναγνωρισμένο τίτλος σπουδών Νοσηλευτή (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή Επαγγελμάτων Υγείας
 • –  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • –  Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ευπαθών ομάδων
 • –  Καλή γνώση Αγγλικών
 • –  Καλή γνώση Η/Υ(Ιδιαιτέρως excel, word)
 • –  Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
 • – Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

Γενικά Προσόντα

 • Ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προγραμματισμός
 • Αναλυτική σκέψη
 • Διαχείριση χρόνου
 • Δημιουργικότητα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα Επίλυσης Κρίσεων
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 20/01/2019 προς:e.maniatakou@praksis.gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : HEALTHREACT

Scroll to Top