ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Η PRAKSIS ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “Young Roma Mediators on Health Issues” (Νέοι Ρομά, διαμεσολαβητές σε θέματα Υγείας)

Η PRAKSIS ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “Young Roma Mediators on Health Issues” (Νέοι Ρομά, διαμεσολαβητές σε θέματα Υγείας)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  Νο 1

Η PRAKSIS ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

“Young Roma Mediators on Health Issues”
(Νέοι Ρομά, διαμεσολαβητές σε θέματα Υγείας)

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS υλοποιεί στην Αθήνα το πρόγραμμα “Young Roma Mediators on Health Issues”(Νέοι Ρομά, διαμεσολαβητές σε θέματα Υγείας), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Roma Youth Action Plan’’.

Η ομάδα –στόχος, είναι νέοι Ρομά ηλικίας 18-30 ετών που μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος  θα εκπαιδευτούν ως διαμεσολαβητές υγείας στην Ελλάδα. Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκμάθηση σε ζητήματα Δημόσιας Υγείας, που έχει διαπιστωθεί ότι απασχολούν γενικότερα τους οικισμούς των Ρομά. Τα στάδια της εκπαίδευσης είναι τρία:

1ο Στάδιο: Θεωρητική εκπαίδευση για κατάρτιση στη δημόσια υγεία.

2ο Στάδιο: Πρακτική κατάρτιση σε δομές υγείας.

3ο Στάδιο: Μετά από την θεωρητική- πρακτική κατάρτιση θα γίνει επιλογή σε τρείς (3) καταυλισμούς όπου θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες.

Στις Ημερίδες αυτές οι ωφελούμενοι του προγράμματος, θα μπορούν να ενημερώσουν και να μεταφέρουν εμπειρίες και πληροφορίες που αφορούν σε θέματα Δημόσιας Υγείας, τους υπόλοιπους καταυλισμούς.

Στόχος της PRAKSIS μέσω του προγράμματος που υλοποιεί είναι όχι μόνο η εκπαίδευση και η κατάρτιση που θα λάβουν οι Ρομα, αλλά κυρίως η απόκτηση εμπειρίας και γνώσης πάνω σε ζητήματα Δημόσιας Υγείας που απασχολούν τους οικισμούς των Ρομα προκειμένου να μπορέσουν πλέον και οι ίδιοι, σαν διαμεσολαβητές υγείας, να ανταπεξέρχονται σε δύσκολα προβλήματα υγείας, βρίσκοντας λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης.

*Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το European Youth Foundation (EYF)

 

Scroll to Top