ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Η PRAKSIS ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Η PRAKSIS ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Scroll to Top