ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρόγραμμα PRUMA

Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρόγραμμα PRUMA

Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρόγραμμα PRUMA «PROMOTING FAMILY REUNIFICATON AND TRANSFER OF UNACCOMPANIED MINOR ASYLUM SEEKERS (UMASs) UNDER DUBLIN REGULATION» με κεντρικό στόχο τη γνωμοδότηση για τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP) που θα συμβάλουν στην επίσπευση της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης (βάσει Κανονισμού Δουβλίνου), από τον εντοπισμό του ανηλίκου μέχρι τη μεταφορά του έναντι του Ευρωπαϊκού κράτους, όπου βρίσκεται ο συγγενής του, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου και τις νομικές εγγυήσεις στις οποίες αυτό βασίζεται.

Η PRAKSIS λειτουργεί ως focal point για την Ελλάδα και το CIVICO ZERO για την Ιταλία αντίστοιχα, με στόχο τον εντοπισμό, την ψυχοκοινωνική και τη νομική υποστήριξη σε όλη την πορεία του ανηλίκου.

Η Μαρία Μουδάτσου, Συντονίστρια των δράσεων του προγράμματος PRUMA για την PRAKSIS, παρουσίασε χθες στο τελικό συνέδριο στις Βρυξέλλες, τα αποτελέσματα απο τις δράσεις μας στην Πάτρα, τις δράσεις προσπάθειας εντοπισμού των ανηλίκων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη συνεργασία σε ένα πλαίσιο προσπάθειας επανένωσης ανηλίκων, τα προβλήματα/ ζητήματα που ανακύπτουν, όπως μεταξύ άλλων του θεσμού της επιτροπείας και πως εφαρμόζετε στην Ελλάδα, και κατέληξε τονίζοντας ότι μοναδικό εργαλείο προστασίας αποτελεί η συνεργασία των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Στις εργασίες του συνεδρίου, η κάθε χώρα έδειξε ένα μοντέλο, το οποίο προτάθηκε κατόπιν των συναντήσεων με τους εθνικούς βασικούς εμπλεκόμενους στην καθεμία. Στην Ελλάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως συντόνισε αυτή την προσπάθεια.

Μεταξύ άλλων ζητήματα του θεσμού της Επιτροπείας και θέματα του ποιος τελικά αποφασίζει και προτείνει ανάμεσα ακόμα και στα κράτη μέλη σχετικά με το τι είναι στο πλαίσιο για το βέλτιστο ενδιαφέρον για το παιδί συζητήθηκαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα, τα οποία θα μεταφραστούν σε προτάσεις πολιτικής και θα αποτελέσουν εργαλείο άσκησης πίεσης των φορέων υλοποίησης του έργου. Απώτερος στόχος η υιοθέτηση αυτών σε εθνικό επίπεδο.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Το πρόγραμμα συντονίζει ο ΔΟΜ ΙΤΑΛΙΑΣ και εταίροι είναι οι: ΔΟΜ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΟΜ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΔΟΜ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΔΟΜ ΜΑΛΤΑΣ, ΔΟΜ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, PRAKSIS, SAVE THE CHILDREN ΙΤΑΛΙΑΣ, CIVICO ZERO ΙΤΑΛΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, B-UMF και συνεργαζόμενοι φορείς οι UNHCR ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΛΤΑΣ.

Scroll to Top