ΑΡΧΙΚΗ Νέα Η PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο «AMiD».

Η PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο «AMiD».

AMiD Logo Final 1

Η PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση που διεξήχθη στη Ρώμη για το ευρωπαϊκό έργο «AMiD». Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της υποδοχής, ταυτοποίησης και αξιολόγησης των αναγκών των μεταναστών και
αιτούντων άσυλο /προσφύγων με αναπηρίες και στην προώθηση της ένταξής τους στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 12 φορείς: EASPD – European Association of Service provider for Persons with Disabilities – συντονιστής έργου (Βέλγιο), ΕΣΑΜΕΑ (Ελλάδα), CARDET – Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Κύπρος), AER – Assembly of European Regions (Γαλλία), SOLIDAR (Βέλγιο), ChanceB (Αυστρία), EDF – European Disability Forum (Βέλγιο), Associazione ARCI (Ιταλία), AEBR – Assembly of European Border Regions (Γερμανία), PRAKSIS (Ελλάδα), DPI (Ιταλία), KVPS (Φιλανδία).

Είναι ένα καινοτόμο έργο που έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων και την παροχή στήριξης σε άτομα με αναπηρίες με κύριο γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδοτέα του έργου είναι: Εργαλείο αξιολόγησης αναγκών, Ενότητες καθοδήγησης και εργαστήρια για την εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης αναγκών και στοχευμένες συναντήσεις και εγχειρίδιο λειτουργίας.

Το Έργο «AMiD – Access to services for Migrants with Disabilities» χρηματοδοτείται από το European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

 

 

Scroll to Top