ΑΡΧΙΚΗ Νέα Καλά παραδείγματα σύμπραξης κράτους και κοινωνίας των πολιτών

Καλά παραδείγματα σύμπραξης κράτους και κοινωνίας των πολιτών

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη σε συνεργασία με την PRAKSIS διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Συνέργειες κράτους και κοινωνίας των πολιτών σε θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας”. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημοκρατία και Ανάπτυξη”, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. και της HELLENIC AID.

Σε μια περίοδο που οι θεσμοί και τα κράτη βιώνουν μια βαθειά κρίση και οι πολίτες αναζητούν έναν πιο ενεργό ρόλο για να συνδράμουν στην αλλαγή πορείας που έχει πάρει η ανθρωπότητα έχουμε ανάγκη να αναδείξουμε καλές πρακτικές συνεργασίας. Η κοινωνία των πολιτών πιστεύει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις χρειάζονται παγκόσμιες απαντήσεις. Έχοντας στο μυαλό μας ότι κανείς δεν περισσεύει και ότι για πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η έξαρση επιδημιών ή οι καινοτόμες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, χρειάζεται η ένωση υγειών δυνάμεων συγκεντρώνουμε μέσα στο 2014 καλά παραδείγματα και τα παρουσιάζουμε. Αρχικά μέσω αυτής της ημερίδας. Στη συνέχεια προχωράμε προς την έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου που θα αποτυπώσει τις δράσεις, το πώς σχεδιάστηκαν, πότε υλοποιήθηκαν, τι μαθήματα πήραμε από τις συνεργασίες, τι αποτελέσματα είχαμε, ποια στοιχεία θα επαναλαμβάναμε και ποια θα διορθώναμε.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο Ζάππειο Μέγαρο, την Παρασκευή στις 13 Ιουνίου 2014. Τα συμπεράσματα των εργασιών της θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη μορφή και θα αναρτηθούν στο website της PRAKSIS. Παραθέτουμε την ατζέντα εργασιών προς ενημέρωσή σας.

AGENDA

Scroll to Top