ΑΡΧΙΚΗ Νέα Κοινό Υπόμνημα με τις Συστάσεις / Προτάσεις για το σχεδιασμό στοχευόμενων πολιτικών και την εφαρμογή δράσεων με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου Trafficking

Κοινό Υπόμνημα με τις Συστάσεις / Προτάσεις για το σχεδιασμό στοχευόμενων πολιτικών και την εφαρμογή δράσεων με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου Trafficking

Μπορείται να δείτε ΕΔΩ το Κοινό Υπόμνημα με τις Συστάσεις / Προτάσεις για το σχεδιασμό στοχευόμενων πολιτικών και την εφαρμογή δράσεων με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου Trafficking, όπως προωθήθηκε στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το παρόν υπογράφεται από τους εξής συμμετέχοντες στην Επιτροπή Συνεδρίασης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

MKO PRAKSIS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ- ΕΔΓΕ, ENOW-GR

 

Scroll to Top