ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Τζανέτο Αντύπα, τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε, δημιούργησε και έκανε την PRAKSIS ορόσημο, οι δομές της θα παραμείνουν κλειστές. 
Για αυτό τον λόγο το άνοιγμα φακέλων που είχε προγραμματιστεί την ημέρα αυτή για τους αναρτημένους διαγωνισμούς θα μεταφερθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουάριου ως εξής :

 Για τους καθαρισμούς 15:00

Για τους ελαιοχρωματισμούς 15:15

Για την γραφική ύλη 15:30

Για τα υδραυλικά 15:45

Scroll to Top