ΑΡΧΙΚΗ Νέα Οι ευάλωτες ομάδες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας

Οι ευάλωτες ομάδες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας

Οι ευάλωτοι πληθυσμοί που βρίσκονται στο περιθώριο όπως χρήστες ναρκωτικών ουσιών, άστεγοι, άνθρωποι με ψυχιατρικά προβλήματα και πρώην κρατούμενοι απέχουν πολύ από την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Συχνά το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο είναι χαμηλό, δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να πάνε σχολείο και να βγουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, ούτε καν να συμμετέχουν εύκολα σε δράσεις ως εθελοντές. Η σημερινή οικονομική κρίση και η αυξανόμενη ανεργία επηρεάζει όλη την κοινωνία, πόσο μάλλον αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες.
Σε μια προσπάθεια να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών ενσωμάτωσης αυτών των πληθυσμών στον κοινωνικό ιστό και επαναφορά τους στην αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κλήθηκε η PRAKSIS να παρουσιάσει την εμπειρία της από την ολιστική παρέμβαση στις δομές της και ειδικά στο κέντρο ημέρας Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η επαναφορά στην εργασία και η υποστήριξη που χρειάζεται για να μπορέσουν οι άστεγοι χρήστες να κάνουν αυτό το βήμα ήταν τα σημεία που παρουσίασε η Ιωάννα Περτσινίδου σε συνεργασία με το τμήμα διεκδίκησης δικαιωμάτων εκ μέρους της οργάνωσης. Περισσότερα για την εκδήλωση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Scroll to Top