ΑΡΧΙΚΗ Νέα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Άμεση έναρξη θεραπείας μετά από κάθε HIV διάγνωση. Προφυλακτική θεραπεία όπου χρειάζεται.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Άμεση έναρξη θεραπείας μετά από κάθε HIV διάγνωση. Προφυλακτική θεραπεία όπου χρειάζεται.

Ο ΠΟΥ δημοσιοποίησε τις νέες προκαταρκτικές κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την εκτεταμένη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής τόσο για θεραπεία όσο και για πρόληψη. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά απαλείφονται όλες οι προϋποθέσεις για την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας προκρίνοντας ‘θεραπεία για όλους’ όσους έχουν διάγνωση HIV. Οι οδηγίες απηχούν τα πρόσφατα ευρήματα κλινικών ερευνών που απέδειξαν τα σημαντικά οφέλη της πρώιμης έναρξης θεραπείας τόσο για τον ασθενή όσο και για τη δημόσια υγεία, όσον αφορά τη θεραπεία ως θεραπεία (Treatment as Treatment – TasT) και τη θεραπεία ως πρόληψη (Treatment as Prevention – TasP). Ωστόσο, οι νέες οδηγίες τονίζουν ότι για την επιτυχή εφαρμογή τους χρειάζεται να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση και διαθεσιμότητα υπηρεσιών HIV ελέγχου και παροχής της θεραπείας, προϋποθέσεις για την τήρηση της θεραπείας και την παραμονή των ασθενών στο σύστημα υγείας .
Παράλληλα, προτείνεται η επέκταση της προσφοράς αντιρετροϊκής αγωγής ως προφύλαξη (Pre-exposure Prophylaxis – PrEP) πέραν της κατηγορίας των Ανδρών που κάνουν Σεξ με Άνδρες (ΑΣΑ), σε όλα τα άτομα που διατρέχουν σημαντικό ρίσκο HIV μετάδοσης. Για να είναι αποτελεσματική, η PrEP οφείλει να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών πρόληψης, το οποίο περιλαμβάνει HIV τεστ, συμβουλευτική, υποστήριξη και πρόσβαση σε προφυλακτικά και υλικά ασφαλέστερης χρήσης.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες τα άτομα με HIV που είναι επιλέξιμα για αντιρετροϊκη θεραπεία αυξάνονται από 28 σε 37 εκατομμύρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNAIDS, η επέκταση στην επιλεξιμότητα για αντιρετροϊκή θεραπεία σε όλα τα άτομα που ζουν με HIV και στους ευπαθείς πληθυσμούς μπορεί να αποτρέψει 21 εκατομμύρια θανάτους από AIDS και 28 εκατομμύρια νέες μεταδόσεις μέχρι το 2030.

Scroll to Top