ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Παιδιά του Δρόμου

Παιδιά του Δρόμου

 

Αθήνα,  Οκτωβρίου 2012 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στο πλαίσιο εκπόνησης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά στην ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική επανένταξη παιδιών και των οικογενειών τους, σας ενημερώνουμε ότι την παρούσα χρονική στιγμή και μέχρι τον Μάρτιο του 2013, θα είναι σε εξέλιξη η δράση «Επιτόπια παρέμβαση για την αντιμετώπιση ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων των παιδιών που εργάζονται και επαιτούν στους δρόμους της Αθήνας».

Οι Στόχοι μας είναι:

1)       Ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους

2)    Εκπαίδευση παιδιών που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και διασύνδεση με αρμόδιους φορείς.

3)       Ένταξή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον

4)       Προαγωγή Υγείας και ενημέρωση

5)       Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης

6)       Κινητοποίηση των πολιτειακών και τοπικών αρχών αλλά και οργανώσεων

Η παραπομπή νέων ατόμων πραγματοποιείται πάντα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπεύθυνη της Δράσης κα. Βάσια Χιώτη, καθώς και με την υπόλοιπη Ομάδα Έργου, στο τηλέφωνο 210 8213704. Για πιο άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα σας και για την περαιτέρω δικτύωση, παρακαλούμε όπως παραπέμπετε τα περιστατικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: v.chioti@praksis.gr   ή στο info@praksis.gr

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία κρίνετε απαραίτητη.

Βάσια Χιώτη 

Ψυχολόγος 

Υπεύθυνη Δράσης:

«Επιτόπια παρέμβαση για την αντιμετώπιση ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων των παιδιών που εργάζονται και επαιτούν στους δρόμους της Αθήνας».

www.praksis.gr

email: v.chioti@praksis.gr

 

Scroll to Top