ΑΡΧΙΚΗ Νέα Πανευρωπαϊκό task force της κοινωνίας των πολιτών για ζητήματα μετανάστευσης και ανάπτυξης

Πανευρωπαϊκό task force της κοινωνίας των πολιτών για ζητήματα μετανάστευσης και ανάπτυξης

Πριν από λίγες μέρες η PRAKSIS κλήθηκε εκ μέρους της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στη νεοσύσταση task force με θέμα τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα μόνιμο όργανο της CONCORD που θα κλιθεί να επεξεργαστεί μια σειρά θεμάτων που αφορούν αυτό το δίπολο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ζητήματα που θα βρίσκονται στην ατζέντα της μόνιμης αυτής επιτροπής αφορούν:

  • Την υπεράσπιση της δυνατότητας της ανθρώπινης μετακίνησης ως ένα θεμελειώδες δικαίωμα. Οι άνθρωποι θέλουν να μετακινούνται και το έκαναν αυτό ανέκαθεν.
  • Την αναζήτηση περισσότερης αλληλεγγύης εντός Ε.Ε. με την υιοθέτηση πολιτικών που συμπεριλαμβάνουν τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις μεταναστών.
  • Τον αγώνα απέναντι στις πολιτικές ασφάλειας που υιοθετεί η Ε.Ε. και την προώθηση μιας προσέγγισης που έχει ως βασικό κεντρικό στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Τη διασύνδεση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, για παράδειγμα τη μετανάστευση με την κλιματική αλλαγή.

Τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων πρέπει να αντιμετωπιστούν αλλά ο αγώνας για την σωματεμπορία χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει αυστηρότερες πολιτικές απέναντι στη μετανάστευση.

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για εργασία στο δίπολο μετανάστευση και ανάπτυξη; Να ξεριζώσουμε τη φτώχεια; ή μήπως μιλάμε για διακυβέρνηση, να διευκολύνουμε περιβάλλοντα, νέες πολιτικές και συνεργασίες;

Υπάρχει ανάγκη μιας προσέγγισης που θα δείχνει την επίδραση των πολιτικών που υιοθετεί η Ε.Ε. στις ζωές των ανθρώπων.

Scroll to Top