ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Παράταση Προκήρυξης για θέση Ιατρού ΚΔ Φτώχειας στη Θεσσαλονίκη

Παράταση Προκήρυξης για θέση Ιατρού ΚΔ Φτώχειας στη Θεσσαλονίκη

Παράταση Προκήρυξης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

1. Ανακοινωση PRAKSIS – Παράταση Προκήρυξης

2. Έντυπο Αίτησης

3. Οδηγίες συμπλήρωσης

 

Scroll to Top