ΑΡΧΙΚΗ Νέα Παράταση Προκήρυξης Συμβάσης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη θέση του Νοσηλευτή στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο της παράτασης της Δράσης Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων

Παράταση Προκήρυξης Συμβάσης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη θέση του Νοσηλευτή στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο της παράτασης της Δράσης Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων

Δείτε την Ανακοίνωση ΕΔΩ

Δείτε το Έντυπο Αίτησης ΕΔΩ

Δείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΔΩ

Scroll to Top