ΑΡΧΙΚΗ Νέα Παρέμβαση της PRAKSIS στην Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Παρέμβαση της PRAKSIS στην Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2018

ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

«Πρέπει ως Κοινωνία Πολιτών, ως Κράτος, ως Δημόσια Διοίκηση να δούμε θεσμικά και αποτελεσματικά την διαχείριση των περιστατικών βίας έναντι φυσικών προσώπων αλλά και συλλογικοτήτων οι οποίες υπερασπίζονται και προωθούν δικαιώματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – όπως επίσης και την σαφή καταγγελία και καταδίκη περιστατικών όχι μόνο εγκλημάτων αλλά και ρητορικής μίσους».

«Καταδικάζουμε την πρόσφατη επίθεση φασιστών στα γραφεία της Αφγανικής Κοινότητας. Είναι και ηθικά υπεύθυνοι όσοι καλλιεργούν μίσος και Ισλαμοφοβία μέσα από δηλώσεις, κείμενα, κλπ, συνεισφέροντας στη γενικότερη ρητορική μίσους», Ντίνα Βαρδαραμάτου, εκπρόσωπος PRAKSIS.

Δείτε το πόρισμα της έκθεσης εδώ.

Scroll to Top