ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ : ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7/2018 ΩΡΑ 17:00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΡΙΤΗ 13:00

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Scroll to Top