ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υπεβλήθησαν για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία υφιστάμενων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)» που υλοποιεί η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS υπό τη συγχρηματοδότηση απο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, η διαδικασία επιλογής του προσωπικού θα παραταθεί έως τις 31/10/2017.

 

Δέιτε την προκήρυξη θέσεων ΕΔΩ

Scroll to Top