ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη θέσης Διερμηνέα στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31/7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη θέσης Διερμηνέα στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31/7

 

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»”, με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31/7.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Scroll to Top