ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ στη Θεσσαλονίκη

 Για την υποβολή δικαιολογητικών για την θέση του Διερμηνέα με κωδικό:ΔΜ-Θ υπάρχει παράταση μέχρι τις 29/6/2018.

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»”, με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Scroll to Top