ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Λόγω μικρής συμμετοχής, ο διαγωνισμός παρατείνεται, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να ορίζεται η 14/5/2019 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 15/5/2019.Οι όροι της διακήρυξης παραμένουν οι ίδιοι όπως αυτή αναρτήθηκε στο site με ημερομηνία 19/4/2019 και Αρ. Πρωτ. Δ15633.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Scroll to Top