ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

Λόγω μικρής συμμετοχής, ο διαγωνισμός παρατείνεται, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να ορίζεται η 15/5/2019 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 16/5/2019. Οι όροι της διακήρυξης παραμένουν οι ίδιοι όπως αυτή αναρτήθηκε στο site με ημερομηνία 24/4/2019 και Αρ. Πρωτ. Δ15667.

Δείτε την τροποποίηση της διακήρυξης εδώ

Δείτε την αρχική διακήρυξη εδώ

Scroll to Top