ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ PRAKSIS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 2015 – 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ PRAKSIS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 2015 – 2016

ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 2015-2016

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φαρμακευτικής κάλυψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεσης με δομές/υπηρεσίες υγείας.

 • Παρέμβαση Ιατρικών Κινητών Μονάδων σε Σάμο, Λέρο , Κω και στο Λιμάνι του Πειραιά Οκτώβριος 2015 – Ιούλιος 2016
 • Παρέμβαση Ιατρικής Κινητής Μονάδας στην Ειδομένη
  Αύγουστος 2015-Μάρτιος 2016
 • Κλιμάκια Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Χίο, Κω, Λέρο και Ορεστιάδα (Φυλάκιο)
  Αύγουστος 2015 έως σήμερα

Συνολικά η PRAKSIS έχει υποστηρίξει μέσω των Ιατρικών Κινητών Μονάδων και των Ιατρικών και Ψυχοκοινωνικών Κλιμακίων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε Χίο, Κω, Λέρο και Ορεστιάδα άνω των 20.000 νεοσειρχόμενων από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι σήμερα.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Δράσεις εντοπισμού και υποστήριξης παιδιών εν κινήσει, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 • Δράσεις εντοπισμού και λειτουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης παιδιών σε Σάμο, Χίο, Λέσβο (συνολικά 30.000 ευάλωτα παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις αυτές στα τρία νησιά).
  Οκτώβριος 2015 έως σήμερα
 • Δομές Προσωρινής(*1) Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Λέσβο, Κω, Σάμο και Πάτρα. (Συνολικά έχουν φιλοξενηθεί 274 παιδιά)
  Οκτώβριος 2015 έως σήμερα
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης στον τομέα Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Λέσβο.
  (μέσος όρος: 100 παιδιά την ημέρα)
  Φεβρουάριος 2016 έως και σήμερα
 • Καταυλισμός Έκτακτης Μεταβατικής Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Μανταμάδο, Λέσβου, (όπου συνολικά φιλοξενήθηκαν 79 ασυνόδευτοι ανήλικοι αντί να βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο. Στον καταυλισμό οι ασυνόδευτοι διέμειναν έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τοποθέτησή τους σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων).
  Απρίλιος 2016 –Αύγουστος 2016
 • Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Πάτρα.
  Ιανουάριος 2014 έως σήμερα
 • Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα.
  Αύγουστο 2015 –Μάρτιος 2016

Συνολικά η PRAKSIS έχει δημιουργήσει και λειτουργεί 13 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (μέσα στον Νοέμβριο 2016 αναμένεται να λειτουργήσει άλλες 5 δομές) και έχει φιλοξενήσει 1.607 παιδιά από τον Ιανουάριο 2014 μέχρι σήμερα.

*1 Οι δομές Προσωρινής Φιλοξενίας που λειτουργούν στα σημεία εισόδου, λειτουργούν ως εναλλακτικά μέτρα κατά της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Στα κέντρα αυτά υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε ασφαλές περιβάλλον, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την τοποθέτησή τους σε δομές φιλοξενίας με χαρακτήρα μόνιμης διαμονής στους οποίους μπορούν να διαμείνουν έως και την ενηλικίωσή τους ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης, εθελούσιου επαναπατρισμού ή μετεγκατάστασης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ: Δράσεις διανομής ειδών σίτισης/ειδών πρώτης ανάγκης, διατακτικών επιταγών, υπηρεσίες διάσωσης στις ακτές, δράσεις συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων καθώς επίσης και ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε καταυλισμούς προσφύγων στην Β. Ελλάδα

 • Διανομή φαγητού τα οποία παρείχαν άλλες οργανώσεις και αλληλέγγυοι πολίτες και ειδών πρώτης ανάγκης στην Ειδομένη ( από 1.000 έως 8.000 άτομα σε ημερήσια βάση).
  Αύγουστος 2015-Μάιος 2016
 • Διανομές ειδών πρώτης ανάγκης στη Λέσβο (διανομή 80.000 ειδών πρώτης ανάγκης).
  Φεβρουάριος 2016- Μάρτιος 2016
 • Πρόγραμμα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ακτές της Λέσβου (35.000 άτομα έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες).
  Δεκέμβριος 2015-Μάιος 2016
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης/διασύνδεσης σε καταυλισμούς προσφύγων στη Βόρειο Ελλάδα.
  Απρίλιος 2016 έως και σήμερα
 • Υπηρεσίες συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων περιπτώσεων σε δομές φιλοξενίας (200 συνοδείες) 
  Νοέμβριος 2015 έως και σήμερα
 • Διανομή διατακτικών σίτισης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (διανομή διατακτικών σίτισης ύψους 48.500€)
  Ιούνιος 2016 – Οκτώβριος 2016

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Παροχή υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διασύνδεσης και συνοδείας.

 • Φιλοξενία ανθρώπων που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία μετεγκατάστασης και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο σε ξενοδοχεία μέχρι την παραπομπή τους για διαμονή σε άλλες δομές φιλοξενίας ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγκατάσταστης.
  Νοέμβριος 2015 έως και σήμερα
 • Προσωρινή φιλοξενία (διαμονή έως την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας των νομικών διαδικασιών των ωφελούμενων που θα τους επιτρέψει την παραπομπή των ωφελούμενων σε άλλα στεγαστικά προγράμματα) σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ανεξαρτήτως νομικού προφίλ σε Αθήνα, Λέσβο και Σάμο.
  Αύγουστος 2015 έως και σήμερα
 • Προσωρινή φιλοξενία ανθρώπων που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία μεταγκατάστασης ή στη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης καθώς και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες άσυλο σε ημιαυτόνομης διαβίωσης διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
  Ιανουάριος 2016 έως και σήμερα
 • Προσωρινή φιλοξενία ανθρώπων που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία μετεγκατάστασης σε νοικοκυριά στην περιοχή της Αττικής
  Νοέμβριος 2016 έως και σήμερα

Συνολικά η PRAKSIS έχει φιλοξενήσει σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα 8.148 ανθρώπους από τον Νοέμβριο 2015.

 

Όλες οι παραπομπές για την φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών στις δομές μας γίνονται από το ΕΚΚΑ, ενώ για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

 

Παράλληλα με τις Επείγουσες Δράσεις που αναπτύχθηκαν το 2015-2016, οι σταθερές δομές της PRAKSIS:

 • Πολυιατρεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης
 • Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Πειραιά
 • Ιατρικές Υπηρεσίες στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας
 • Ιατρικές Κινητές Μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Κέντρο Ημέρας για ασυνόδευτους ανηλίκους στην Πάτρα

παρείχαν σταθερά υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεσης, στους νεοεισερχόμενους πληθυσμούς.

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ / ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Δεκέμβριος 2014
Η PRAKSIS ξεκινά την επίσημη συμμετοχή της στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία της οργάνωσης PICUM με τίτλο «Οι λέξεις μετράνε!». Προσπάθεια ευαισθητοποίησης πολιτικών, δημοσιογράφων, bloggers και της κοινής γνώμης για τη χρήση του όρου παράτυπος ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα αντί του όρου παράνομος ή λαθρομετανάστης. Στόχος της εκστρατείας ο αποστιγματισμός των μετακινούμενων πληθυσμών.

http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Statement_Terminology_Int%20MigrantsDay_18Dec%202014_GR.pdf

 

Φεβρουάριος 2015
Με αφορμή τη νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου ξεκίνησε σειρά συναντήσεων με τα Υπουργεία Μετανάστευσης, Δημόσιας Τάξης, Υγείας. Στόχος η επικοινωνία της κατάστασης που μέσα από τις δράσεις μας έχουμε δει σε ζητήματα κράτησης, αστυνόμευσης, δημόσιας υγείας, ασυνόδευτων ανηλίκων και η υποβολή σειράς προτάσεων για νομοθετικές ή άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών των μεταναστών και των προσφύγων.

 

Μάρτιος 2015
Δημοσίευμα της οργάνωσης με τίτλο «Χτίζοντας καριέρες πάνω στην τρομοκρατία». Στόχος η αντιμετώπιση του ρατσιστικού λόγου πολιτικών κύκλων που στοχοποιούν μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.

https://goo.gl/JcxMTS

 

Απρίλιος 2015
Καταργείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας η υγειονομική διάταξη 39α, νομοθετικό εργαλείο πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν οι διώξεις γυναικών που έκαναν χρήση στο κέντρο της Αθήνας, (συνελήφθησαν, υποχρεώθηκαν σε εξέταση για HIV και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη επί Υπουργίας Λοβέρδου – Χρυσοχοΐδη, το 2012), όπως και οι επιχείρηση ΘΕΤΙΣ ενάντια σε μετανάστες και χρήστες (τον Μάρτιο 2013 επί Υπουργίας Λυκουρέντζου – Δένδια). Η κατάργηση της διάταξης ήταν πάγιο αίτημα της οργάνωσης μαζί με σειρά δράσεων και δικαστικών αγώνων για την δικαίωση των διωκόμενων γυναικών. Η PRAKSIS σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις παίρνει δημόσια θέση.

https://goo.gl/QMvAhO

 

Μάιος 2015

 • Με αφορμή δημοσίευμα στον Τύπο που τίθεται ενάντια στην παροχή αντιρετροϊκής αγωγής σε HIV+ μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα λόγω της οικονομικής κρίσης και του κόστους των φαρμάκων, η PRAKSIS παρεμβαίνει μαζί με άλλες ΜΚΟ για την υπεράσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας συμβάλλοντας στον αποστιγματισμό των μεταναστών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

https://goo.gl/bd9KPH

 • Η διεθνής οργάνωση/παρατηρητήριο δικαιωμάτων HUMAN RIGHTS WATCH, δίνει στη δημοσιότητα την έκθεσή της με τίτλο «Ελλάδα: καταχρηστική συμπεριφορά της Αστυνομίας προς ευάλωτες ομάδες». Η PRAKSIS έχει συνεισφέρει μέσω των δομών της και της εργασίας στο δρόμο στην καταγραφή των αστυνομικών πρακτικών που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

https://goo.gl/O9DICP

 • Ξεκινά το πρόγραμμα διεκδίκησης δικαιωμάτων REACT που αφορά καταγραφή, υποστήριξη και αντιμετώπιση περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης και παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσωπα τα οποία έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή άνισης μεταχείρισης καθώς η νομική αρωγή τους. Για την υλοποίησή του η PRAKSIS συνεργάζεται με την ΜΚΟ Civis Plus.

https://goo.gl/3CjpqX

 

Νοέμβριος 2015
Η PRAKSIS ως μέλος της Καμπάνιας για την πρόσβαση στο άσυλο, συνυπογράφει επιστολή με τίτλο «Όχι άλλες χαμένες ζωές στο Αιγαίο», που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλώντ Γιούνκερ και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα. Στόχος της επιστολής είναι να υπογραμμιστεί η λανθασμένη τακτική που ακολουθείται καθώς ουσιαστικά δεν δημιουργείται κανένα ασφαλές πέρασμα από τρίτες χώρες προς την ΕΕ και πόσο αυτό κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές προσφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο.

https://goo.gl/RxrLsL

 

Φεβρουάριος 2016
Με αφορμή το κλείσιμο των βορείων συνόρων και της λεγόμενης «βαλκανικής οδού» η PRAKSIS συμμετείχε στη συγγραφή εκτενούς ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε σε συνέντευξη τύπου της Καμπάνιας για το άσυλο. Στην ανακοίνωση καταγράφονται με σαφήνεια: οι προβληματισμοί για την ανάδειξη της Τουρκίας ως ασφαλή Τρίτη χώρα, τη μετατόπιση της λειτουργίας του ασύλου εκτός ΕΕ, την ενίσχυση των προγραμμάτων επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης, τη δημιουργία ασφαλούς διόδου για τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε ευρωπαϊκό έδαφος και την ενίσχυση των χωρών υποδοχής ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας στους ανθρώπους που διαφεύγουν του πολέμου.

http://asylum-campaign.blogspot.gr/2016/02/23022016_23.html

 

Μάρτιος 2016
Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκό Νομικό Φόρουμ για τον HIV/AIDS, του δικτύου AIDS Action Europe, δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έκθεσης για τα εμπόδια πρόσβασης των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα η PRAKSIS ως υπεύθυνη οργάνωση έχει εμπλουτίσει την έκθεση με εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και των προσφύγων.

http://www.aidsactioneurope.org/en/publication/accessing-hiv-prevention-testing-treatment-care-and-support-europe-migrant-irregular?position=0&list=nXs56_aGDHsBbJlp27iqufaBWCZAK-mkIps0AJhH_5k

 

Μάιος 2016

 • Με αφορμή τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διαδικασία αίτησης και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου η PRAKSIS συνυπογράφει ανοιχτή επιστολή της Καμπάνιας για το άσυλο προς την Υπηρεσία Ασύλου.

http://asylum-campaign.blogspot.gr/2016/05/blog-post.html

 • Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διεκδίκησης δικαιωμάτων REACT, με αποτίμηση 1.257 συνεδρίες νομικής στήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής και 1.673 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης από τα στελέχη και τους εθελοντές της PRAKSIS σε συνεργασία με την ΜΚΟ Civis Plus. Στο πλαίσιο του έργου έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από παγιωμένες πρακτικές και εσφαλμένες αντιλήψεις, θεσμοθετημένες διακρίσεις, όπως λ.χ. ο αποκλεισμός της πλειοψηφίας των αιτούντων/ουσων άσυλο από την πρόσβαση στην απασχόληση. Η πρόσφατη αλλαγή αυτής της νομοθεσίας (Φεβρουάριος 2016) υπέρ των αιτούντων άσυλο ήταν μία σημαντική νίκη όλων των ΜΚΟ που την υποστήριξαν. Επιπλέον στο πλαίσιο του REACT πραγματοποιήθηκαν 7 γραπτές καταγγελίες, 5 συνοδείες νομικής υποστήριξης, 2 εργαστήρια σε αιτούντες/ούσες άσυλο σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα, 11 ομαδικές ενημερώσεις σε φορείς και οργανώσεις, άμεσες παρεμβάσεις σε Νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς όπου έγιναν καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση και 2 προσφυγές στην Επιθεώρηση Εργασίας

https://goo.gl/zXUHrn

 

Ιούνιος 2016

 • Η PRAKSIS ως μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη συνυπογράφει κοινή δήλωση 109 ΜΚΟ ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου καταδικάζοντας τις πολιτικές της Ε.Ε. που στοχεύουν στην αναχαίτιση προσφύγων και μεταναστών.

https://goo.gl/FuxOyq

 • Αντιπροσωπεία της PRAKSIS κλήθηκε να παρακολουθήσει και να παρέμβει σε ημερίδα εντός του Ευρωκοινοβουλίου που διοργάνωσε η ομάδα GUE/NG με θέμα τη ζωή των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα και τα εμπόδια που τους παρουσιάζονται στην προσπάθεια να συνεχίσουν το δρόμο τους στη χώρα μας, σε άλλο κράτος-μέλος ή κατά την επιστροφή πίσω στην πατρίδα τους.

 

Ιούλιος 2016

 • Η PRAKSIS συμμετείχε στο τριήμερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Αθήνα με ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες για τα ζητήματα των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα και τις δράσεις της οργάνωσης.

http://www.praksis.gr/assets/ASINODEFTOI_ANILIKOI_antiratsistiko.pdf

 • Η PRAKSIS συμμετείχε σε συνάντηση που κάλεσε στην Αθήνα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νιλς Μούιζνιεκς, για την καταγραφή των προβλημάτων σε σχέση με τη ρητορική μίσους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δυσκολίες που συναντάμε στην καθημερινότητα της εργασίας μας με ασυνόδευτα παιδιά ως προς τις συνθήκες κράτησής τους στα νησιά, σε προαναχωρησιακούς χώρους και σε αστυνομικά τμήματα, καθώς και για ζητήματα επιτροπείας.

 

Σεπτέμβριος 2016

 • Η PRAKSIS σε συνεργασία με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα και τους Save the Children δίνει στη δημοσιότητα δίγλωσσο ενημερωτικό σημείωμα που συγκεντρώνει την έως τώρα εμπειρία, γνωστοποιεί καλές πρακτικές, καταγγέλλει ελλείψεις και προχωρεί σε συστάσεις βελτίωσης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Το σημείωμα στάλθηκε σε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε διεθνείς οργανώσεις και δίκτυα, καθώς και στον Πρωθυπουργό και τα συναρμόδια Υπουργεία για ζητήματα ασυνόδευτων παιδιών.

https://goo.gl/AWq3pG

 • Συμμετοχή της PRAKSIS σε πάνελ που διοργανώνει το «Πράσινο Ινστιτούτο» και τοποθέτηση αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά αλλά και το ρόλο των ΜΚΟ στην κρίση υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα και την ΕΕ.

https://goo.gl/wDIucY

 

Νοέμβριος 2016

 • Η PRAKSIS έδωσε στη δημοσιότητα παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.06.2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.

https://goo.gl/kEmB6n

Scroll to Top