ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ6054Α ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ ΤΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΤ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ6054Α ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ ΤΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΤ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ»

Δείτε την αξιολόγηση ΕΔΩ

Scroll to Top