ΑΡΧΙΚΗ Νέα Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες

Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες

Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες

                                       

        

«Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΤΤΙΚΗΣ» σε συνεργασία με τη «Μ.Κ.Ο PRAKSIS» και την «Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα κατά το διάστημα Απρίλιος–Ιούνιος 2012, Πρόγραμμα εκμάθσησης Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, που απευθύνεται σε αναλφάβητους μετανάστες, Υπηκόους Τρίτων Χωρών, για τους οποίους η έλλειψη γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης για την ενσωμάτωση μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν το αίσθημα του «ανήκειν», αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις στην Ελληνική γλώσσα και Ιστορία και δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στη συμμετοχή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες στα μαθήματα θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στις εξής θεματικές:

·Ελληνική γλώσσα

·Ιστορία

Τα προγράμματα θα πραγματοποιήθούν σε Πειραία, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης. Θα περιλαμβάνουν δύο (2) θεματικές: εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και Ιστορία και θα έχουν συνολική διάρκεια εκατό (100) ωρών συνολικά και για τις δύο (2) ενότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ (Διεύθυνση: Αντ/χου Παν. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς Τ.Κ. 18545 – 2ος όροφος), προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

-Έντυπη αίτηση συμμετοχής(διατίθεται από το ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ) και πρόσφατη φωτογραφία

-Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)

-Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

-Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα

-Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση

Περισσότερες πληροφορίες:

ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αντ/χου Παν. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς Τ.Κ. 18545,– 2ος όροφος, τηλ.             210 4200291)

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ, Δήλου 14, Τ.Κ. 12134 Περιστέρι., τηλ: 210 5913826, Fax: 210 5762861.

ΜΚΟ PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, τηλ. 210 520 5200,

 

Λίγα Λόγια για τους τρεις φορείς:

Scroll to Top