ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Η΄»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Η΄»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS “ΣΤΕΓΗ Η΄” 

 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, ολοκληρώνει άλλον έναν κύκλο του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Η΄».

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό η PRAKSISβρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των νεοεισερχόμενων αιτούντων άσυλο, για να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους, προκειμένου να ενταχθούν γρήγορα, να αυτονομηθούν και να ενσωματωθούν ομαλά στην Ελληνική κοινωνία.

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Η΄» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(75%) και το Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%), στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π 2011.

 

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Η΄» παρέχει αυτόνομη και προσωρινή στέγαση, σε είκοσι τρία(23) αυτοδιαχειριζόμενα διαμερίσματα, μισθωμένα από την PRAKSIS στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Μυτιλήνη.

 

Οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Η΄», ήταν νεοεισερχόμενοι στη χώρα μας (έως 1 έτος), κάτοχοι Δελτίου αίτησης ασύλου που δεν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν σε κάποιο άλλο χώρο λόγω δυσμενής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, χωρίς κάποιο μεταδοτικό νόσημα επικίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό δόθηκε στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς όπως ασυνόδευτες μητέρες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, πιστοποιημένα θύματα βασανιστηρίων και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.

 

Εκτός από την διαμονή στα διαμερίσματα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Η΄» υποστηρίζονται και από την διεπιστημονική ομάδα της οργάνωσης (Κοινωνικούς Λειτουργούς, ψυχολόγους, Κοινωνικούς διαμεσολαβητές και ιατρούς), που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών (νομικών, ψυχοκοινωνικών, εργασίας, ιατρικών κ.α)

Στόχος του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Η΄» είναι η προστασία, η ασφάλεια  και η υποστήριξη των ανθρώπων που πρόσφατα έφτασαν στη χώρα μας, προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες ή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με βίαιο τρόπο την πατρίδα τους λόγω παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Φτάνοντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Η΄» φιλοξενούνται συνολικά σε διαμερίσματα εκατόν σαράντα δύο (142) άτομα.

 gr eu

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Η΄» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(75%) και το Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%), στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π 2011.

Scroll to Top